Z chwilą wybuchu wojny z Niemcami w dniu 1.9.1939 nastąpiły ciężkie chwile dla tutejszej ludności. Tereny tutejsze weszły w skład Reichu, tworząc prowincje t.zw. „Warthegau”. Rozpoczęło się bezwzględne niszczenie polskości i tak silnie z nią zrośniętej religii katolickiej we wszelkich jej przejawach. Ludność wywożono masowo do Niemiec na roboty, mniejsze gospodarstwa łączono razem, dając je pod zarząd miejscowych gospodarzy, lub niemieckich osadników z Podola i Wołynia. Pozbawieni własności rolnicy zostawali parobkami u nowych właścicieli, lub musieli wyjeżdżać do Niemiec. Na ludność urządzano łapanki w kościele i szykanowano ją w różny sposób. Zniszczono wszystkie krzyże przydrożne, wszystkie pomniki i krzyże na cmentarzu grzebalnym.

Prawdopodobnie wskutek takich stosunków, w których nikt nie był pewien jutra, wikary Ks. Tadeusz Lubas dostał pomieszania zmysłów wskutek czego wywieźli go Niemcy w roku 1940 do domu obłąkanych w Kobierzynie, gdzie został prawdopodobnie zamordowany. Po nim został wikarym Ks. Władysław Zmysłowski urodz. w 1919 r. Niedługo jednak przebywał w Osjakowie, gdyż w dniu 6 października 1941 zostaje aresztowany razem ze swym Księdzem proboszczem E. Hadasiem. Aresztowanych wywieziono najpierw do Wielunia, stąd dalej do Łodzi, a następnie do Dachau, gdzie obaj zginęli – Ks. E. Hadaś w dniu 11.2.1942 r., a Ks. Wł. Zmysłowski w dniu 7.4.1942 roku.

The topic in Kunena hasn't been created yet. Add your reply.
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd