joomplu:25W roku 1929 w dniu 15 października zaprowadzono w kościele Drogę Krzyżową przez gwardiona wieluńskiego Michała Poradę (dokument zachowany). W roku zaś 1936 założono Trzeci Zakon św. Franciczka. Pod dokumentem datowanym w dniu 3 grudnia 1936 spotykamy również podpis gwardiona wieluńskich Reformatorów Michała Porady.

Od roku 1938 wikarym był tu Ks. Tadeusz Lubas, urodz. 21.3.1908 r., wyświęcony w r. 1937. Wg. rubryceli diecezji częstochowskiej z r. 1939 do parafii należały następujące miejscowości: os. Osjaków, kol. Zofia, Gabrielów, Kuźnica Ługowska, Kuźnica Strobińska, Dąbrówki, Krzętle, Drobnice, Dębina, Raducka Kolonia, Józefina, Stanisławów, Jasień, Walków, Piskornik, Felinów, Kuszyna, Chorzyna, Tobółki, Strobin, Aleksandrów, Raduczyce, Nowa Wieś, Raducki Folwark, Czernice, Dolina Czernicka, Borki i Huta Czernicka. Liczba wiernych 8.559 dusz, ak. 100, żyd. 1655. Były kaplice publ. w Drobnicach i Czernicach. Na terenie parafii były szkoły powszechne: w Osjakowie, Kuźnicy Ługowskiej, Strobinie, Drobnicach, Raduckiej Kolonii, Czernicach i w Chorzynie. Poczta w miejscu.

The topic in Kunena hasn't been created yet. Add your reply.
DMC Firewall is a Joomla Security extension!