Po śmierci Ks. Ignacego Jakóba Madalińskiego proboszczem w Osjakowie został Ks. Bolesław Michnikowski, urodzony 11 stycznia 1867 r. wyświęcony w 1889 r., a w Osjakowie widzimy go w 1906 r. prawdopodobnie w lipcu, gdyż pierwszy jego podpis widzimy tu pod datą 19.7.1906 na akcie śmierci. - Był odznaczony: Ord. S. Stan. 3 el. eg. Według Rybryceli z 1911 r. wikariuszem był wówczas Ks. Józef Kozakowski, ur. 7 maja 1883, wyświęcony w 1910 r., i w tymże samym roku przybył do Osjakowa, prawdopodobnie na pierwszą placówkę.

Parafia liczyła wówczas 7.024 dusz. Pisano Ossyjaków i Ossyaków. Do parafii należały: Ossyjaków os. Pp. Radoszewice, Dębina, Felinów, Gabryelów, Borkowo m., Katerpole, Zmyślona, Bugaj, Mierzanów, Szewczyki, Kuszyna, Dąbrówki, Kuźnica Ługowska i Strobińska, Chorzyna, Krzętle, Dymek, Czernice, Huta Szklana, Piskornik des., Józefina, Nowa Wieś, Raduczyce p. et. pr. (wieś i folw.), Bronisławów, Synowce, Drobnice.

The topic in Kunena hasn't been created yet. Add your reply.
Our website is protected by DMC Firewall!