Jak już wspomniano, do parafii osjakowskiej należała wieś Konopnica, gdzie później utworzono osobną parafię, na prośby Wojciecha Konopnickiego, podsędka wieluńskiego i jego braci Andrzeja, Jakóba i Jana, którzy wystawili tam drewniany kościół i budynki plebańskie, uposażające to beneficjum trzema grzywnami czynszu, tyluż łanami roli. Kościół ten erygował jako parafialny arcbp. gnieźn. Mikołaj Dzierzgowski w r. 1552. Dzisiejszy kościół został zbudowany przez Hieronima Konopnickiego z Kroczewa w roku 1642, konsekracji zaś dokonał w roku 1666 bp. Chełmiński, późniejszy prymas Andrzej Olszowski. Do parafii należą wsie: Konopnica, Anielin, Głuchów, Sabinów oraz część Strobina. Na cmentarzu grzebalnym znajduje się drewniana publiczna kaplica pod wezw. św. Marii Magd., zbudowana ze starego kościoła szpitalnego w roku 1765.

The topic in Kunena hasn't been created yet. Add your reply.
DMC Firewall is a Joomla Security extension!