Uposażenie prepozyta osjakowskiego składało się z niezbyt urodzajnej ziemi, z dziesięcin, oraz z nielicznych intencji mszalnych, było więc dość małe. W skład parafii wchodziła osada Osjaków i 35 wsi z koloniami i pustkowiami: joomplu:7Radoszewice, Dębina, Felinów, Gabryelów, Borkowe młyn, Katerpole, Zmyślona, Bugaj, Mierzanów, Szewczyki pust., Kuźnica Ługowska, Kuszyna, Dąbrówki, Kuźnica Strobińska, Chorzyna, Krzętle, Anielin, Strobin, Walków, Bębnów, Szynkielów, Dymek, Czernice, Huta Szklana, Piskornik pust., Józefina, Nowawieś, Folw. Raducki, Raduczyce, Bronisławów, Szyszkowe, Drobnice.
(Rubryc. Diec. kuj.-kal. z r. 1878 f. 80, 81 i z r. 1873 f. 95, 96).

Nie mając warunków bytu, Osjaków nie mógł przybrać cech miasta i przeszedł znowu na osadę wiejską. W roku 1880 dobra osjakowskie zostały podzielone na części: Dębina 643 mórg i Ewarystów 247 mórg – przy Osjakowie zostało 42 morgi gruntu i 759 mórg lasu oraz młyn osada wieczyste – czynszowa 43 morgi.

Do dóbr osjakowskich należały przedtem wsie Osjaków z 41 zagrodnikami o pow. 360 mórg i Felinów z 11 osadnikami pow. 264 morgi. Dawniejszy obszar 4257 mórg, w tym 2830 mórg lasu. Ogółem liczył Osjaków 65 domów, 867 mieszkańców, w tym 10 domów, w których zamieszkiwało 116 osób, było folwarcznych (Słownik geograficzny ziemi polskich).

The topic in Kunena hasn't been created yet. Add your reply.
Our website is protected by DMC Firewall!