Przy kościele osjakowskim istniało od dawna Bractwo Różańcowe. Oryginalny dokument tegoż Bractwa zaginął w czasie pożaru i dlatego w roku 1648 zostało zaprowadzone na nowo staraniem Ks. Jana Gajeckiego, dziekana kolegiaty choceńskiej, prepozyta osjakowskiego, za zgodą arcbpa Jana Szembeka, przez P. Gaszyńskiego, przeora konwentu sieradzkiego O.O. Dominikanów.
Bractwo to miał kwotę pieniężną, podarowaną i zapisaną dla promotora tegoż Bractwa, wynoszącą ok. 7000 florenów.

W kościele osjakowskim śpiewano także godzinki na postawie fundacji Jakóba Fabrycjusza, który celem powiększenia nabożeństwa do Bożej Rodzicielki, darował 10.000 florenów w dobrach wsi Kamionka (Kamiona) przeniesionych później na dobra w Krzeczowie, Kraszkowicach i w Chochłowie.

Z odsetek w/w nie mogli się jednak utrzymać wyznaczeni przez niego dwaj mansionariusze, tym bardziej, że były na nich nałożone zbyt trudne zobowiązania i dlatego to arcbp. Komorowski zredukował obowiązki msz s. do mniejszej liczby, a prepozyt został uwolniony od obowiązku utrzymywania dwóch mansionariuszy tym bardziej, że sam wikariusz mógł zadośćuczynić obowiązkom.

The topic in Kunena hasn't been created yet. Add your reply.
Our website is protected by DMC Firewall!