joomplu:21Kościół ten około 1750 roku został zniszczony przez ogień, lecz został odnowiony i ozdobiony za szczególną troską swego prepozyta Jana Cyterzyńskiego.
Protokół z wizytacji z roku 1765 wylicza: 6 ołtarzy:

  1. duży, zbudowany we wspomnianym czasie wraz z tabernakulum, staraniem Jana Cyterzyńskiego miejscowego prepozyta od roku 1752 (innej daty odnośnie do w/w nie posiadamy) w wymienionym ołtarzu był obraz Matki Boskiej i św. Jadwigi.
  2. Matki Boskiej Różańcowej,
  3. św. Antoniego,
  4. św. Jana Chrzciciela,
  5. św. Józefa,
  6. św. Anny,

następnie dzownnicę z 3-ma dużymi dzwonami, z których największy miał napis: a. 1688 i te słowa: Ecce Crucem Domini; dwa inne odlane w roku 1688  z napisami: Hedvigis sancta inclyta: wszystkie konsekrowane przez Ks. Bpa Franc. Kraszkowskiego, sufragana gnieźnieńskiego. W kościele były również relikwie Cierniowej Korony Chrystusa Pana, zamknięte w srebrnej puszcze, wykonanej w kształcie gwiazdy.

The topic in Kunena hasn't been created yet. Add your reply.
Our website is protected by DMC Firewall!