We wsi Radoszewice pobierał dziesięcinę z folwarku proboszcz parafii Siemkowice – a same zaś daniny pobierał proboszcz w Osjakowie. Jak już wspomniano Radoszewice należały do parafii Osjaków. Niezrozumiałą wydaje się przeto uwaga, zamieszczona w L. B. J. Łaskiego na stronie 534/5, gdzie czytamy, że Radoszewice zostały wcielone do parafii osjakowskiej dekretem konsystorza radomskiego z dnia 13 marca 1630 roku, później jednak powróciły do parafii siemkowskiej.

Z regestu poborowego z 1552 roku dowiadujemy się, że w Osjakowie był młyn o 2 kołach i drugi spalony, tudzież kuźnica o 2 kołach.

W wykazach podatkowych powiatu wieluńskiego z 1553 roku parafia Osjaków liczy następujące miejscowości: Osjaków, Bembnów, Konopnicka Wola, Drobnice, Walków, Raduczyce, Radoszewice, Czernice, Strobin (Pawiński, Zbiór Dziejów Wielkop. t. II. Str. 291). We wspomnianym dziele t. II str. 289, 309 czytamy w wykazie podatku pobranego w 1563 roku, że Osjaków spłonął, przeto nic nie pobrano.

The topic in Kunena hasn't been created yet. Add your reply.
DMC Firewall is a Joomla Security extension!