Pomimo szczupłych źródeł, jakie posiadamy do dziejów parafii osjakowskiej, pragnę na początku tej kroniki dać krótki zarys dziejów samego Osjakowa, a szczególnie parafii osjakowskiej z tych dokumentów, które były mi dostępne, a czynię to w tym przede wszystkim celu, aby wiadomości w nich zawarte nie zginęły w pomroce czasów, ale stały się wskazówką i pomocą dla tych, którzy tymi sprawami w przyszłości interesować, się będą. Przy zestawieniu tych urywkowych faktów posługiwałem się następującymi źródłami:

  1. Liber Beneficiorum, Jana łaskiego.
  2. Ordo Divini Officii ad usum Dioecesis Calissiensis pro anno Domini 1878.
  3. Ordo Divini Officii ac Missarum ad usum Dioecesis Viadislavienis seu Calissiensis pro anno Domini 1911.
  4. Ordo Divini Officii recitandi sacrique peragendi pro anno Domini 1939 ad usum cleri Dioecesis Częstochoviensis.
  5. Słownk Geograficzny Ziem Polskich.
  6. Żywoty Prałatów i Kanoników gnieźnienskich Ks. Jana Korytkowskiego.

Jeżeli chodzi o czasy najnowsze, do których nie ma żadnych źródeł, za wyjątkiem 4-ro stronicowego urywku z kroniki parafialnej pisanej przez Księdza Emanuela Hadasia, to wiadomości czerpałem bezpośrednio z ust żyjących jeszcze parafian jako naocznych świadków tych czasów.

The topic in Kunena hasn't been created yet. Add your reply.
Our website is protected by DMC Firewall!